35 éve, 1988 tavaszán, István király halálának 950. évfordulója alkalmából országjárásra indult a Szent Jobb, ál­lam­ala­pí­tó ki­rá­lyunk, I. Szent Ist­ván (1000–1038) be­bal­zsa­mo­zott jobb kar­ja. 1988. október 29–30-án az 1009-ben alapított püspöki székhelyre, Pécs városába érkezett. A kétnapos, nagyszabású egyház-társadalmi ünnepségen magyarok, németek, horvátok, szerbek tisztelgésével ért véget a szent kézereklye féléves országjárása. Laufer László, a Dunántúli Napló fotósa képeivel és fennmaradt dokumentumok segítségével elevenítjük fel az ünnepi eseményeket.[1]

Paskai László prímás, esztergomi érsek 1988. január 17-én a Margitszigeten, Szent Margit tiszteletére bemutatott szentmise keretében jelentette be Szent István halála 950. évfordulójának ünnepi programját. Az országos megemlékezésnek kiemelkedő eseménye volt, hogy az év folyamán kijelölt szombat-vasárnapokon az egyes püspöki székhelyekre, valamint a pannonhalmi főapátságba elvitték a Szent Jobb ereklyét.

Az országjárás egyes állomásai:

 • április 16–17.: Esztergom
 • május 7–8.: Veszprém
 • május 28–29.: Eger-
 • június 18–19.: Kalocsa
 • június 25–26.: Pannonhalma
 • július 2–3.: Szombathely
 • augusztus 6–7.: Vác
 • augusztus 13–14.: Székesfehérvár
 • szeptember 10–11.: Győr
 • szeptember 24–25.: Szeged
 • október 1–2.: Nyíregyháza
 • október 29–30.: Pécs[2]

A Szent Jobb pécsi bemutatását a Pécsi Egyházmegye Tolna és Baranya megye katolikusai számára kiemelkedő ünnepként aposztrofálták. Ezen helyszín volt az ereklye országjárásának utolsó állomása. A Szent Jobb 1988. október 29-én, szombaton 11 órakor a Magyar Nemzeti Bank páncélautójában érkezett Pécsre a Gyárvárosi Templomhoz, ahol már ezrek várakoztak.

DunantuliNaplo 1988 10 28 234 234 utvonalterv

A Szent Jobb díszkíséretének útvonalterve[3]

A templom harangjai megkondultak, majd autós díszkísérettel vitték a szent ereklyét végig a Zsolnay Vilmos út – Rákóczi út – Bem utca (ma Irgalmasok utcája) – Széchenyi tér – Janus Pannonius utca útvonalon a Szent István (ma Dóm) térig, a palota bejárata előtt felállított oltárhoz. Az utak mentén hatalmas tömeg köszöntötte a Szent Jobbot.

Szent Jobb GYarvaros Szekesegyhaz collage

A Szent Jobb útja Pécsen a Gyárvárosi Templomtól a Székesegyházig (Fényképezte: Laufer László/Dunántúli Napló)

A „Hol vagy, István király?” ősi himnuszát követően Szabó Géza protonotárius kanonok, a budapesti Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb állandó őre nyújtotta át az ereklyét dr. Cserháti József megyéspüspöknek. Az egyesített Baranyai Női Kar a MÁV Fúvószenekarának kíséretében a tisztelgő tömeggel elénekelte a Himnuszt. Cserháti püspök hódolatát fejezte ki a Szent Jobb előtt, majd köszöntötte a kiemelt vendégeket, Ciril Koss djakovói püspököt és Egon Capillari klagenfurti püspököt, továbbá a katolikus egyház elöljáróit, Baranya megye és Pécs város politikai és társadalmi vezetőit, valamint az Állami Egyházügyi Hivatal országos és helyi képviselőit megköszönve, hogy tiszteletüket tették a nagy ünnepen. Ahogy az egyházfő megfogalmazta: „Állam és egyház szíve egyszerre dobban e pillanatban.”

 Pecs Szent Jobb belepo 1988

A Szent Jobb 1988-as pécsi programjának belépőjegye a kétnapos programmal (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

A MÁV Fúvószenekara Beethoven István király nyitányát játszotta, délben pedig megkondultak a Székesegyház harangjai. Ezt követően Dr. Tekeres Miklós orvosprofesszor, a Hazafias Nemzeti Front Pécs Városi Bizottságának elnöke emelkedett szólásra. A női kar Berzsenyi Dániel A Magyarokhoz című versének Kodály Zoltán által megzenésített változatát adta elő. A Pécsi Egyházmegye egyházközségei nevében dr. Fesztl Nándor köszöntötte a Szent Jobbot, végül az egybegyűltek elénekelték a Szózatot. Ezután a híveknek lehetőségük volt a tiszteletüket leróni a szent ereklye előtt.[4]

Szent Jobb Szekesegyhaz collage

A Szent István kézereklyéje és az ünnepi szentmise a róla elnevezett téren (Fényképezte: Laufer László/Dunántúli Napló)

Délután az ifjúság számára misztériumjátékokkal igyekeztek közelebb hozni az ezeréves eseményeket, István király életét. 15 órai kezdettel a Pécsi Egyházmegye Tolna megyei zarándokai számára külön szentmisét tartottak. Este, negyed 7 után a Székesegyházban irodalmi est keretében emlékeztek az államalapító uralkodónkra. A Szent Jobb országos útján neves művészek – Sinkovics Imre és Gombos Katalin színművészek, Budai Ilona népdalénekes, Bőzsöny Ferenc előadóművész, a Magyar Rádió főbemondója, és Szászi János rádióbemondó, valamint a régi zenéket játszó Kecskés együttes – adtak színvonalas műsort. Fél 9-től az énekkarok (Mecsek Kórus, Pannon Volán Férfikara, az Építők Madrigálkórosa, a Leőwey Klára Gimnázium női kara, az Egyetemi Kórus, a Bartók Béla leánykar, a Komlói Pedagógus Kar, a Janus Pannonius Női Kar, valamint a Művészeti Szakközépiskola leánykara) műsorai hangzottak el a Székesegyház főoltára előtt.

Késő este az egyházmegyei ifjúság gyertyás körmenetét az eső sem tudta elmosni: a többezres fiatalokból álló menet Kele Pál és Bíró László atyák vezetésével a Belvárosi Templomtól a Székesegyházig vonultak, ahol az éjféli misét követően hajnalig zajlott az imádságos virrasztás a Szent Jobb előtt.

Szent Jobb esti kormenet collage

Esti körmenet Kele Pál és Bíró László atyákkal (Fényképezte: Laufer László/Dunántúli Napló)

Október 30-án, vasárnap háromnegyed 8-kor Egon Capillari német, 9 órakor pedig Ciril Koss horvát nyelvű ünnepi szentmisét celebrált a nemzetiségek számára. A magyar nyelvű misét dr. Cserháti József megyéspüspök mondta a Székesegyház előtt a Baranya megyei zarándokok számára. Déli 12 órakor a MÁV Koncertfúvószenekar kíséretével a Baranyai Összkar és a hívek közösen elénekelték a Himnuszt. Komlódi Józsefné, Pécs Város Tanácsának elnök-helyettese beszédét követően Cserháti püspök búcsúzott a Szent Jobbtól. A Szózatot követően Szabó Géza, a Szent Jobb állandó őre az ereklyét kivette a nagy ereklyetartóból és megcsókolásra a pécsi megyéspüspöknek nyújtotta. A Hol vagy, István király himnuszának hangja kísérte a Szepesy-szobor mellett álló autóhoz a díszes ereklyetartót.

1988 1029 szentjobb cserhatijozsef1 ll

Dr. Cserháti József megyéspüspök búcsúzik a Szent Jobbtól (Fényképezte: Laufer László/Dunántúli Napló)

***

Pécsi szálak

Kevésbé ismert, hogy a Szent Jobb felkutatásának ösztönzése, valamint a Szent István-nap (augusztus 20.) országos ünneppé nyilvánítása a 18. század végi pécsi püspök, Klimo György (1751–1777) nevéhez fűződik. 1771. augusztus 20-án a Szent István napi körmenetet követően a budai várban az uralkodónő, Mária Terézia (1740–1780) a Pray György történész segítségével Raguzában fellelt Szent Jobbot a királyi palota Szent Zsigmond kápolnájába vitette, és ott őrizték 1777-ig az Angolkisasszonyok női szerzetesrend tagjai. Ezt követően, 1882-ig a prágai csillagkeresztes lovagrend vállalta a gondozását. A püspöki kar 1862-ben készíttette el az ereklye számára Lippert József prímási főépítész tervei szerint a ma is látható ezüst és csiszolt üveg neogótikus ereklyetartót. 1882-től 1944-ig a bu­dai ki­rá­lyi pa­lo­ta ki­rály ál­tal ki­ne­ve­zett plé­bá­no­sa vigyázta, ma­ga az erek­lye a pa­lo­ta Zsig­mond- vagy Szent Jobb-­ká­pol­ná­já­ban volt lát­ha­tó.  1944-ben a nyi­la­sok a ko­ro­ná­zá­si ék­sze­rek­kel együtt vit­ték ki az or­szág­ból a kézereklyét is, amelyet 1945-ben az ame­ri­kai had­se­reg vissza­szol­gál­tatott.

Szent Jobb Pray Dissertatio 1771

A Szent Jobb első ábrázolása Pray György művében (metszet)[5]

A Szent Jobb első országjárása az 1938-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus és Szent István év égisze alatt valósult meg.

Zichy Szent Jobb 1938 coll

Gr. Zichy Gyula kalocsai érsek felajánló imája az 1938-as Szent Jobb járás alkalmából (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

Az Aranyvonat 1938. június 13-án, hétfőn 10 órakor gördült be a pécsi főpályaudvar harmadik vágányára. Közel 100 000 ember hódolt Pécsett a Szent Jobb előtt a Szabadság útról indulva, a Rákóczi, az Irgalmasok utcáin keresztül a Széchenyi térig, majd végig a Kardos Kálmán (ma Janus Pannonius) utcán a Székesegyház előtti Szent István térig.[6] 

Szent Jobb pecs rakoczi ut 1938 07 13 kep 3

A Szent Jobb és pécsi kísérete a Rákóczi úton 1938. június 13-án[7]

Utoljára a Pécsi Egyházmegye alapításának 1000. évfordulója (2009. augusztus 18–23.) alkalmából hozták ismét Pécsre a Szent Jobbot az augusztus 23-i, szabadtéri szentmisére, amelyet XVI. Benedek pápa különleges követeként Christoph Schönborn bíboros celebrált Juliusz Janusz apostoli nunciussal. Az ünnep fényét emelte, hogy az egyházmegye papjai mellett részt vettek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint számos külföldi püspök is.

Szent Jobb 2009 4

A Szent Jobb Pécsett a Pécsi Egyházmegye 2009-es millenniumi ünnepségén[8]

Képgaléria: https://www.bama.hu/helyi-kultura/2023/10/szent-istvan-jobbjaval-erkezett-a-beke-gali [2023.10.29.]

Az összeállítást készítette: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

Irodalom

A Szent Jobb megtalálása

Schmelczer-Pohánka Éva: Klimo György pécsi püspök, a Szent Jobb megtalálása és Szent István-nap országos ünnepe I. = https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/1318-klimo-gyorgy-pecsi-puspok-a-szent-jobb-megtalalasa-es-a-szent-istvan-nap-orszagos-unnepe-i [2023.10.23.]

Schmelczer-Pohánka Éva: Klimo György pécsi püspök, a Szent Jobb megtalálása és Szent István-nap országos ünnepe II. = https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/1321-klimo-gyorgy-pecsi-puspok-a-szent-jobb-megtalalasa-es-a-szent-istvan-nap-orszagos-unnepe-ii [2023.10.23.]

A Szent Jobb országjárása (1938)

1938: a Szent Jobb országjárása az aranyvonattal: http://lexikon.katolikus.hu/S/Szent%20Jobb%20orsz%C3%A1gj%C3%A1r%C3%A1sa.html [2023.10.23.]

Régi Pécs blog: https://regipecs.blog.hu/2016/08/20/az_aranyvonat_1938-as_pecsi_latogatasa [2023.10.23.]

Video

Pécsi Körzeti Stúdió: https://www.youtube.com/watch?v=sfVhm1ZNfRI [2023.10.23.]

 

[1] Ezúton mondunk köszönetet Laufer Lászlónak, a Dunántúli Napló fotósának az 1988-as Szent Jobb ünnepen készített fényképek közzétételének engedélyezéséért.

[2] Szent István jubileumának megünneplése = Új Ember, 1988. január 24. 1.

[3] A kép forrása: A Szent Jobb Pécsett = Dunántúli Napló, 1988. október 28. 2.:

[4] A Szent Jobb Pécsett = Dunántúli Napló, 1988. október 30. 1–2.; A Szent Jobb Pécsett = Dunántúli Napló, 1988. október 31. 1–2.;

[5] A kép forrása: Pray György: Dissertatio historico-critica de sacra dextera divi Stephani primi Hungariae regis. Vindobonae, 1771.

[6] Dr. Nádor Tamás: A Szent Jobb Pécsen = Dunántúli Napló, 1988. október 5. 5.

[7] A kép forrása: Gyürüs Lajos: Az aranyvonat 1938-as pécsi látogatása = Régi Pécs-blog: https://regipecs.blog.hu/2016/08/20/az_aranyvonat_1938-as_pecsi_latogatasa [2023.10.23.]

[8] A kép forrása: https://regi.katolikus.hu/kepek/2006/nagy/kat3.JPG [2021.10.27.]

2024 március
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31