Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában

konyvek illusztracioAz Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának könyvtárak missziójára vonatkozó ajánlása meghatározza az egyházak könyvállományokra vonatkozó fenntartásának erkölcsi és szellemi kötelezettségét: „A könyvek őrzése és ez által olvasásuk és terjesztésük lehetővé tétele, következésképpen az Egyház számára az evangelizáló küldetéséhez nagyon közel álló, mondhatnánk csaknem azzal azonos tevékenység. … Az egyházi tulajdonú könyvtárak, ahol megőrzik és hozzáférhetővé teszik minden korok emberi és keresztény kultúrájának emlékeit, a tudás kimeríthetetlen tárházát képezik, amelyből a teljes egyházi és ugyanazon világi közösség is a jelenben képes megismerni saját múltjának emlékét. (…) Az Egyház célul tűzi ki, hogy gyarapítsa és megfelelő módon érvényre juttassa a saját tulajdonában lévő könyvtárak nyilvános és közösségi jelentőségét. (…), hogy a történelmi, tudományos, filozófiai, vallásos és irodalmi örökség, amelyet a könyvtárak őriznek, széles körben rendelkezésére állhasson a tudományos kutatásnak és a kultúra elterjedésének. Ez az egyházi tudományok javára is szolgál, melyek így még inkább jelen lesznek a kutatás és a tudomány világában.”

Forrás: Le bibliothece ecclesiastiche nella missione della Chiesa Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa Roma, 19 marzo 1994. / Egyházi könyvtárak szerepe az Egyház missziójában. Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága. Ford. Dr. Varga Lajos. Róma. 1994. 3–4.

3D virtuális könyvtárbemutató (Készítette: Török Melinda - Forum Hungaricum Nonprofit Kft.)

PEM Konyvtar 3D


 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4