„Uram, mily bőséges az édességed,

melyet elrejtettél a Tőled félőknek.”

(30. Zsolt. – Petz József újmisés jelmondata)

Új hagyatéki gyűjteménnyel gyarapodott a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár és a Pécsi Egyházmegyei Gyűjtemény állománya. Petz József (1926–2009) pécsi egyházmegyés pap személyes iratai, fényképei, kéz- és gépiratos jegyzetei, prédikációi, valamint hozzá köthető liturgikus tárgyak és egyházi textilek, továbbá számos személyes emlék került a két gyűjtemény kezelésébe.[1]

Petz József 1926. április 14-én született a Baranya megyei Nyomján. Szegény családból származott, édesapja Petz Orbán, édesanyja pedig Kretz Rozina volt. Tanulmányait a Jézus Társasága Pécsi Pius Gimnáziumban (I., IV–VI.) és az esztergomi Szent Benedek-rendi Katolikus Gimnáziumban (II–III.) végezte.

Szerzetesnek készült: 1946 és 1950 között a szalézi Szent Ferenc Társaságánál tanult. 1948/49-ben a nyergesújfalui, 1949/50-ben pedig a mezőnyárádi Szalézi Szent Ferenc Házban kapott bizonyítványt.

Petz Jozsef Nyergesujfalu szalezi ferences bizonyitvany 1949

Petz József nyergesújfalui noviciátusi bizonyítványa

A magyarországi szerzetesrendek 1950. szeptemberi feloszlatása után 1951. január 8-tól a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait. A bezáratott pécsi szeminárium hallgatóinak 1952 őszéig a püspöki palotában tartották meg az óráikat, majd 1952. október 29-től a pécsi kispapok képzését a Győri Püspöki Hittudományi Főiskola vette át. Petz József végbizonyítványát 1953. június 3-án már Győrben állították ki.

PPHF index

Petz József indexe a pécsi és győri hittudományi főiskoláról (1950–1953)

Ugyanezen év június 21-én Pécsett Virág Ferenc megyéspüspök (1926–1958) áldozópappá szentelte Arnold János, Bock Géza, Bodnár Nándor, Kántor József, Kelemen Vendel, Kovács János, Márton Dénes, Mim Ede, Nagy Gábor, Ropoli Tibor, Szabó József és Weit Rezső kispaptársaival együtt.

Kispapok elso mise 1953

Petz József az 1953 nyarán szentelt pécsi egyházmegyés kispapokkal (első sorban jobb szélen) és az első szentmiséjén

Első szentmiséjét Szederkényben és szülőfalujában, Nyomján tartotta.

pappaszentelesi ujmises emlek Petz Jozsef 1953

Petz József pappászentelési és újmisés emléke (1953)

Szolgálati helyei az alábbiak voltak – 1953–1955: Olasz, 1955–1956: Mozsgó, 1956: Abaliget, 1956–1959: Villány káplán. 1959 és 1969 között Dr. Gálos László egyházjogász, tb. kanonok, helyettes plébános mellett Hőgyészen káplánként működött, majd 1969 januárjában nevezte ki plébánosnak Cserháti József megyéspüspök. 1980-ig vezette itt a plébániát.

elso mises emlek szuleinek 1953

Petz József első szentmiséjének emléke szülei számára (1953)

Ezüstmiséjét Hőgyészen celebrálta 1978 nyarán.

 Petz Jozsef ezustmises emlek 1978

Petz József ezüstmisés emléke (1978)

1980 és 1993 között a Pécsi Egyházmegye által exkardinált, külföldön szolgáló pap lett a németországi Rottenburg–Stuttgarti Egyházmegyében.

Németországi szolgálata alatt két alkalommal is találkozott II. János Pál pápával. Elsőként 1984. március 31-én a szent évben a római Szent Péter Bazilikában, másodjára 1988. október 27-én.

II Janos Pallal Petz

Petz József találkozásai II. János Pál pápával (1984, 1988)

Az 1980-as évek végétől NSZK-s és hőgyészi pénzügyi támogatással külföldön szolgáló papként ő segítette a hőgyészi templom renoválását Klein Mihály plébánosutódjának.

hogyeszi templom

A hőgyészi templom restaurálás előtt és a felszentelési ünnepe

1993-tól nyugállományba vonult, visszaköltözött Magyarországra, és Tamásiban telepedett le. 1996 decemberétől Mayer Mihály megyéspüspök (1989–2011) külön kérésére, Klein Mihály hőgyészi plébános nyugdíjaztatása és megromlott egészségügyi állapota miatt a plébánián besegített az ideiglenesen kinevezett Hopp Ferencnek a lelkipásztori feladatok ellátásában.

Petz Jozsef Roma

Petz József a Szent Péter téren, a Vatikánban

Aranymiséjét 2003. június 22-én Hőgyészen, június 29-én pedig szülőfalujában, Nyomján tartotta.

 aranymises emlekek Petz Jozsef 1953

Petz József magyar és német aranymisés emléke (2003)

Petz József 2009. május 1-jén türelemmel viselt betegségben, Tamásiban hunyt el. 2009. május 14-én Mayer Mihály megyéspüspök által a hőgyészi Szent Kereszt-templomban celebrált gyászmise után a helyi temetőben, a papi soron helyezték örök nyugalomra.

TolnaMegyeiNepujsag 2009 05 08PetzJ gyasszjelentes

Petz József gyászjelentése a Tolnai Népújságban (2009. május 8.)

Petz József hagyatékát Schumann Viktória ajándékozta a Pécsi Egyházmegye számára: az ő nagymamája házában lakott a Tamásiba visszatelepült hajdani hőgyészi plébános.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtárba került hagyatéki gyűjtemény Petz József személyi anyaga (bizonyítványok, plébániai kinevezések, papi emlékek stb.) mellett a magyar és német nyelvű prédikációinak gyűjteményét, plébánosi működési naplóját is magába foglalja. Külön értékes a különböző korszakokból fennmaradt fényképanyag is. A könyvtári gyűjteményt újságkivágatok és a könyvtárából kiemelt 54 kötet (könyvek, kották) egészítik ki.

Petz József hagyatékából a papi viselet jellegzetes darabjai (reverendák, Kölnben készített lila cingulumok, birétum), továbbá a misézéshez szükséges sorozatgyártásban készült újabb, aranyozott réz kehely és paténa, kehelyvélumok, valamint hímzett palla kerültek az egyházmegye gyűjteményébe. Az egyházművészet kiemelkedő alkotásainak replikációi mellett megtalálhatók az egyedi faragott kisplasztikák, faragott feszületek. Petz Józsefnek az egykori főpásztorához, Cserháti József pécsi megyéspüspökhöz fűződő jó kapcsolatának bizonyítéka nemcsak egy meleg hangvételű találkozóra invitáló képeslap, amelyet a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár őriz, hanem az a bronz emlékérem is, amelyet a nemrég elhunyt pécsi szobrászművész, Rétfalvi Sándor készített Cserháti püspökről.

Petz targyak collage

Az egyházmegyei gyűjteménybe bekerült tárgyak – fakereszt, rózsafüzérek, hímzett pallarészlet és a Cserháti-érem (Fényképezte: Bodnár Boglárka)

Az archív képek forrása: Petz József hagyatéka

Az összeállítást készítette: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető és Bodnár Boglárka muzeológus

[1] Ezúton is köszönjük exc. Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök Petz József életútjának, pécsi és németországi egyházmegyei működésének megismerésében nyújtott segítségét.

 

2024 június
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30