ABC CÍM

PDF/LINK

A Arany-Ezüst. A pécsi piusi diákok lapja (I. évfolyam - VI. évfolyam: 1939–1944)

I. évf. 1939

II. évf. 1939-1940

III. évf. 1940-1941

IV. évf. 1941-1942

V. évf. 1942-1943

VI. évf. 1943-1944

  Aigl Pál: Historia brevis venerabilis capituli cathedralis ecclesiae Quinque-Ecclesiensis (...). Quinque-Ecclesiis, 1838.

KlimoTheca

   

 

B Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1911-1946)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Bonyhádi Páli Szent Vince Katolikus Elemi Polgári Leányiskola értesítője (1937–1938)

1937-1938

  Bölcskei Szent József Polgári Leányiskolájának évkönyve (1941–1942)

1941-1942

   

 

C Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumának értesítője (1850–1948)

HUNGARICANA

   

 

D Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanintézetek értesítője (1935–1936)

1935-1936

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1939–1940)

1939-1940

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanítónőképző-Intézet és Leánylíceum évkönyve (1941–1942)

1941-1942

  Dombóvári Szent Orsolya-rendi Nőipariskolájának évkönyve (1943–1944)

1943-1944

  Merényi Ferenc: Domsics Mátyás egyházlátogatása (canonica visitatio) Baranyában 1729-ben. Pécs, 1939.

PDF download PEM arany pici

   

 

G Gerecze Péter: A pécsi székesegyház. Különös tekintettel falfestményeire. Műtörténeti tanulmány. Budapest, 1893.

KlimoTheca

   

 

H Hőgyészi Róm. Kat. Polgári Fiú- és Leányiskola évkönyve (1941–1942)

1941-1942

   

 

K Kat(h)olikus Iskola (1910–1918, 1922–1944)

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934 (mutatóval)

1935 (mutatóval)

1936 (mutatóval)

1937 (mutatóval)

1938 (mutatóval)

1939 (mutatóval)

1940 (mutatóval)

1941 (mutatóval)

1942 (mutatóval)

1943 (mutatóval)

1944

  Koller József: Historia episcopatus Quinque-Ecclesiarum. Posonii-Pesthini, 1782-1812.

KlimoTheca

  Koller József: Prolegomena in historiam episcopatus Qvinqveecclesiarum. Posonii, 1804.

KlimoTheca

   

 

M A máriakéméndi esperesi kerületnek első tanitói tanácskozmánya. Pécs, Lyceum Nyomda, 1859.

PDF download PEM arany pici

  Maurinum. A Szent Mór Kollégium ifjúsági lapja (1934–1936)

1934/1/1

1936/2/4

1936/2/5

  Mecsek Alján. A pécsi Pius Kollégium lapja (1920–1941: 1-21, 23, 25-30)

1-5

6-10

11-15

16-20

21, 23, 25

26-30

  Miasszonyunk Rend Pécsi Nevelő- és Tanítóintézeteinek értesítője (1896–1918)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Nevelő- és Tanintézetének értesítője (1924–1925)

1924-1925

  Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanító(nő)képző-Intézetének értesítője (1918–1927)

1918-1927

  Miasszonyunk Rend Pécsi Római Katolikus Tanítónőképző-Intézetének/Leánylíceumának és Tanítónőképző-Intézetének értesítője (1927–1944)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskoláinak értesítője (1925–1941)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Miasszonyunk Rend Pécsi Elemi és Polgári Leányiskolájának értesítője (1941–1943)

1941-1942

1942-1943

  Miasszonyunk Rend Pécsi Róm. Kat. Szent Erzsébet Leánygimnáziumának értesítője (1921–1944)

Arcanum Digitális Tudománytár

   

 

N Norma canonice visitandarum parochiarum. Quinque-Ecclesiis, Knezevits, 1828.

PDF download PEM arany pici

   

 

P

Párisi Kat(h)olikus Tudósító (1932–1938)

(szerk. részben Uhl Antal pécsi egyházmegyés pap)

1932/1–11.

1933/1–5., 7–12.

1934/1–10., 12.

1935/7–12.

1936/1–11.

1937/1–12.

1938/1–12.

 

Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1896)

PDF download PEM arany pici

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1925)

PDF download PEM arany pici

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1928)

PDF download PEM arany pici

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1935)

PDF download PEM arany pici

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1938)

PDF download PEM arany pici

  Pécsegyházmegyei Római Katolikus Tanítók Névtára (1941)

PDF download PEM arany pici

  A Pécsi Katholikus Legény-Egylet első évkönyve. 1864. Pécs, Lyceum Könyvnyomda, 1865.

PDF download PEM arany pici

  Pécsi Püspöki Joglyceum évkönyve (1898–1922)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Pécsi Püspöki Fitanítóképezde első értesítvénye (1878–1879)

1878-1879

  Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1896–1897, 1907–1912, 1918–1922)

1896-1897

1907-1908

1908-1909

1909-1910

1910-1911

1911-1912

1918-1922

  Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet értesítője (1922–1947)

Arcanum Digitális Tudománytár

  Pécsi Püspöki Hittudományi Intézet évkönyve (1901–1903)

1901-1902

1902-1903

 

Pécsi Kat(h)olikus Tudósító (1921–1944)  PDF download PEM arany pici
Mutató (1921–1922)  PDF download PEM arany pici
Mutató (1925–1944)  PDF download PEM arany pici

1921/1-6

1922/1, 3

1925/1, 3, 5, 6, 8

1925-1926/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12

1926-1927/1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12

1927-1928/1, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12

1929/1, 2, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

1930/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

1931/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

1932/1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11, 12

1933/1, 2, 4, 6, 9, 10, 12

1934/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

1935/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

1936/1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

1937/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1938/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1939/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1940/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1941/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

1942/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12

1943/1, 2, 3, 4, 5, 7-8, 9, 10, 11

1944/6, 7-8, 11

  Petrovich Ede: A pécsi káptalani házak. Pécs, 1983.

PDF download PEM arany pici

  Pius Gimnázium értesítői és évkönyvei (1912–1947)

Arcanum Digitális Tudománytár

   Pécsi Egyházmegye sematizmusai

Pécsi Egyházmegyei Levéltár 

S Siklósi Római Katholikus Polgári Leányiskola értesítője (1916–1917)

1916-1917

  Siklósi Állami Segélyezett Róm. Kat. Polgári Leányiskola évkönyve (1941–1942)

1941-1942

  A pécsegyházmegyei határozmányok és rendeletek tára. Összegyűjtötte, rendezte és kiadta Sipos István Dr. egyházjogtanár a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán. Pécs, 1912. Nyomatott a "Dunántúl" r. t. könyvnyomdájában.

Tartalom – Előszó – Függelék – Tárgymutató (I-VII., 601-633. o.)

1. fejezet (1-32. o.)

2. fejezet (33-117. o.)

3. fejezet (118-140. o.)

4. fejezet (141-305. o.)

5. fejezet (306-367. o.)

6. fejezet (368-495. o.)

7. fejezet (496-600. o.)

  Szemináriumi Élet. A pécsi papnövendékek Szent Pál Társulatának értesítője (1921–1951: 1-10, 12, 14-20, 22-27)

1-10

12, 14-20

22-27

2002. július 12-én, 20 éve hunyt el Weber János, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosa, aki egy évtizeden keresztül kiemelkedő szaktudásával, még a Szent Ferenc-templom gyóntatófolyosója felett levő könyvtárhelyiségekben segítette az olvasókat és a kutatókat. Fontosnak tartjuk megemlékeznünk elődeink munkájáról, amely nélkül az újjáéledő egyházmegyei bibliotékában a jelen könyvtárosai igencsak nehezen végeznék munkájukat.[2]

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár állományrendezési munkálati során újabb aprónyomtatvány-csoport és egyéb dokumentum került elő: ezek a különböző korszakból származó, részben a Pécsi Egyházmegyéhez köthető bérmálási emlékek. Kiemelt hála könyvtáros elődeinknek, akik külön figyelmet szentelve gyűjtögették a különböző típusú és tematikájú egyházi aprónyomtatványokat. Noha feldolgozásukra már nem maradt idejük, de gyönyörű, évszázadokat átívelő (19–20. század) kollekciót hagyományoztak az utókorra. Jelen írásunkkal Pünkösd szent ünnepére reflektálva egy kis ízelítőt adunk gyűjteményünk bérmálással kapcsolatos anyagából.

Halálának 550. évfordulóján tisztelgünk Janus Pannonius pécsi püspök és humanista költő emléke előtt, akinek sírja a Pécsi Székesegyház altemplomában található. Dr. Schmelczer-Pohánka Éva, a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárvezetőjének ez alkalomra összeállított írását adjuk közre.

1692. február 20-án, kereken 330 évvel ezelőtt fényes égi tünemények megjelenését regisztrálták Pécs városa fölött, amiről több írásos emlék is maradt ránk. „…És hogy ezeknek a csodáknak mi a magyarázata, azt egyedül csak az Isten tudhatja.”

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár sorozatában ezúttal a - csaknem 100 éve létrehozott, és az ötvenes években államilag megszüntetett - jótékonysági célú Szent Antal Bazár működésével ismerkedhetünk meg. Idősebb pécsi lakosok még emlékezhetnek az annak idején a Ferencesek utcájában található kegytárgyboltra.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár állományrendezése során előkerülő különleges dokumentumokat bemutató sorozatunkat Zichy Lujza grófnő pécsi elődkönyvtári adományának ismertetésével folytatjuk.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár állományrendezése során előkerülő különleges dokumentumokat bemutató sorozatunkat a "Pálosok" rendtörténetéhez kötődő érdekességgel folytatjuk.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár állományrendezése során előkerülő különleges dokumentumokat bemutató sorozatunkat a "Pálosok" rendtörténetéhez kötődő érdekességgel folytatjuk.

PRO MEMORIA - Rétfalvi Sándor szobrászművészre emlékezünk. Gyászmiséjét 2021. augusztus 5-én (csütörtökön) 18h-kor a Pécsi Székesegyházban Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálja. Művész Urat 2021. augusztus 6-án Nagykanizsán a Tripammer Gyula utcai központi temetőben helyezik végső nyugalomra.

A Katolikus Karitász 2021. június 23-án ünnepelte megalakulásának 90., pécsi csoportja pedig újjászervezésének 30. jubileumát. Ennek kapcsán emléktáblát avattak dr. Szalai János címzetes prépost, teológiatanár, az újjáalakult Pécsi Karitász első igazgatójának tiszteletére a Janus Pannonius utca 4. szám alatti épület homlokzatán. 

130 éve, 1891. június 22-én szentelték fel a neoromán stílusban újjáépített Pécsi Székesegyházat: ez a nap egyben a dóm felszentelésének emlékünnepe. 

„A nagyheti drámai áhítatnak csodálatosan méltó kerete a klasszikus pécsi székesegyház.” - Nagyhét Pécsett 1940-ben.

Advent (lat. adventus ’eljövetel’) a keresztény egyházban a karácsonyra való előkészület ideje: a Karácsony napját (december 25.) megelőző négy vasárnap[1], valamint a közéjük eső 18–24 hétköznap. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.

A római katolikus szertartáskönyv előírása, hogy minden oltárban valamelyik szent ereklyéjét kell elhelyezni, hogy azon misézni lehessen: a Pécsi Székesegyház különösen gazdag régi csontereklyékben. Sorozatunkban levéltári és könyvtári források alapján az ismertebbek történetét mutatjuk be. 

 „Megrázkódtató események feltámasztják a lélek mélyén szunnyadó hitet.” - Kivonatok Dr. Csigi Imre Élmények–Emlékek (1956) gépiratából.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár szentkép- és imalapgyűjteményének rendezése során számos érdekes, szemet gyönyörködtető és olykor ritkaságszámba menő dokumentum kerül a kezünkbe. Következzék egy gyönyörű 1897 őszi darab, amely gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök[1] pécsi látogatása alkalmával készült. Ima a bérmálandókért – Egy püspökjelölt bérmálása a pécsi Székesegyházban.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár rendezési munkálatai közben előkerült dokumentumok számos vidám pillanatot tartogatnak a bibliotéka munkatársai számára. Ilyen egy pécsi piusi diák költeménye 1943-ból.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár állományának rendezése során számos érdekességre bukkanunk: kötetekből kipottyanó szentképekre, imalapokra, aprónyomatványokra, képeslapokra, kéz- és gépiratos feljegyzésekre, sajtókivágatokra, lepréselt virágokra, stb.

Gyerekszáj feljegyzések Dr. Csigi Imre Élmények–Emlékek (1956) gépiratából.

2024 február
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3